Szkolenia zamknięte

KURS  BLS/AED 

Kurs kierowany jest do każdej grupy zawodowej – zarówno do osób bez przeszkolenia medycznego jak również do pracowników służby zdrowia. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.  Kurs trwa 2 godz. lekcyjne i prowadzony jest przez jednego instruktora w grupach max. do 12 osób. Koszt szkolenia jednej grupy wynosi 1000 zł. netto. Zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego i miejsca wypadku/zdarzenia,
 • rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych i dzieci,
 • obsługa i użycie defibrylatora AED podczas resuscytacji.
KURS  PODSTAWOWY

Kurs dedykowany dla osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za punkty i apteczki pierwszej pomocy oraz wyznaczonych przez pracodawcę na podstawie  art. 209¹ Kodeksu pracy do udzielania pierwszej pomocy. Program kursu został zaplanowany na 3 godz. lekcyjnych i prowadzony jest przez jednego instruktora w grupach max. do 12 osób. Koszt szkolenia jednej grupy wynosi 1500 zł. netto. Zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego i miejsca wypadku/zdarzenia,
 • rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,
 • wzywanie służb ratunkowych,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna osób dorosłych,
 • ciało obce w drogach oddechowych – zadławienie (Foreign-Body Airway Obstruction – FBAO),
 • urazowe i nieurazowe stany zagrożenia życia.
KURS  ROZSZERZONY

Przeznaczony dla firm i instytucji na terenie których pracownicy są narażeni na podwyższone ryzyko urazowe. Program kursu został zaplanowany na 8 godz. lekcyjnych i prowadzony jest przez jednego instruktora w grupach max. do 12 osób. Koszt szkolenia jednej grupy wynosi 2500 zł. netto. Zakres tematyczny:

 • bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego i miejsca wypadku/zdarzenia,
 • rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia,
 • wzywanie służb ratunkowych;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna osób dorosłych,
 • ciało obce w drogach oddechowych – zadławienie (Foreign-Body Airway Obstruction – FBAO),
 • nieurazowe stany zagrożenia życia: omdlenie, padaczka, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, itp.,
 • urazowe stany zagrożenia życia: złamania, zwichnięcia, skręcenia, opatrywanie ran, oparzenia, itp.
INFORMACJE DODATKOWE
 • Każdy z uczestników kursu otrzymuje jednorazową maseczkę z filtrem antybakteryjnym do nauki resuscytacji oraz kartę dwustronnie foliowaną pozwalającą schować się w wizytowniku lub portfelu. Z jednej strony karty znajduje się standard BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne a z drugiej strony numery telefonów służb ratunkowych.
 • Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dokument ten spełnia wymogi art. 209¹ Kodeksu pracy oraz § 44.3. rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
 • Kursy prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu medycznego: fantomy Brad – to tors dorosłego człowieka do nauki resuscytacji krążeniowo–oddechowej, fantom Brad Junior – model 7 letniego dziecka do nauki resuscytacji krążeniowo–oddechowej, fantom Baby Anne – na którym można ćwiczyć nie tylko resuscytację krążeniowo-oddechową niemowląt, ale również techniki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych, Defibrylator Lifepak CR Plus – symulator szkoleniowy automatycznego defibrylatora zewnętrznego, specjalistyczny sprzęt do charakteryzacji, deski ortopedyczne, resuscytatory, itp.

SPRZEDAŻ

Przeprowadzamy szkolenia w dowolnym miejscu w Polsce. Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail  biuro@scanwork.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego.