Szkolenia otwarte


Zapraszamy Państwa na szkolenia otwarte, skierowane do pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy. Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników pod kątem teoretycznym i praktycznym do prowadzenia akcji ratowniczej w najczęściej występujących stanach zagrożenia życia. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ratownictwa medycznego.

Miejsce kursu

Sala wykładowa Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10, Wrocławiu.

Termin/y kursów*

Zapraszamy we wrześniu.

Cena kursu

180 zł. netto od osoby (plus 23% podatku VAT).

Zapisy

Proszę pobrać, wypełnić i odesłać mailem formularz zgłoszenia najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem.

Pobierz formularz zgłoszenia

UWAGA: Istnieje możliwość stworzenia dodatkowego szkolenia dla zorganizowanej grupy (min. 10 osób).

PROGRAM KURSU

 • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
 • Zasady wzywania służb ratunkowych.
 • Proces umierania człowieka – „Platynowe minuty”.
 • Bezpieczeństwo ratownika, poszkodowanego, miejsca wypadku/zdarzenia.
 • Poszkodowany nieprzytomny – pozycja boczna bezpieczna.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osoby dorosłej:
  • udrażnianie dróg oddechowych;
  • rozpoznanie zatrzymania krążenia i oddychania;
  • uciskanie klatki piersiowej i wentylacja.
 • Ciało obce w drogach oddechowych – zadławienie (Foreign-Body Airway Obstruction – FBAO).
 • Nieurazowe stany zagrożenia życia: omdlenie, padaczka, cukrzyca, zawał mięśnia srecowego.
 • Urazowe stany zagrożenia życia: złamania, zwichnięcia, skręcenia, opatrywanie ran, oparzenia.
 • Ratownictwo drogowe.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Każdy z uczestników kursu otrzymuje jednorazową maseczkę z filtrem antybakteryjnym do nauki resuscytacji oraz kartę dwustronnie foliowaną pozwalającą schować się w wizytowniku lub portfelu. Z jednej strony karty znajduje się standard BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne a z drugiej strony numery telefonów służb ratunkowych.
 • Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia podstawowego kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dokument ten spełnia wymogi art. 207¹ i 209¹ Kodeksu pracy.
 • Kursy prowadzone są z wykorzystaniem sprzętu medycznego: fantomy Brad – to tors dorosłego człowieka do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, fantom Brad Junior – model 7 letniego dziecka do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, fantom Baby Anne – na którym można ćwiczyć nie tylko resuscytację krążeniowo – oddechową niemowląt, ale również techniki usuwania ciała obcego z dróg oddechowych, Defibrylator Lifepak CR Plus – symulator szkoleniowy automatycznego defibrylatora zewnętrznego, specjalistyczny sprzęt do charakteryzacji, deski ortopedyczne, resuscytatory, itp.
 • W przerwach zapraszamy na serwis kawowy.