E-learning

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learingowym. Metoda wygodna i tańsza od tradycyjnej. E-learning pozwala uczyć się we własnym tempie oraz zminimalizować strach i nieśmiałość, które mogłyby pojawić się w trakcie tradycyjnego kursu. Szczególną zaletą tej formy szkolenia w działalności firm są oszczędności – eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny oraz brak dezorganizacji pracy. Kurs ten dedykujemy tym osobom, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w tradycyjnym szkoleniu.

Zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji „Krótkie wideo/komputerowe kursy samokształcące, z minimalnym udziałem instruktora lub bez niego, w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi należy uważać za efektywną alternatywę dla kursów podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS/AED) prowadzonych przez instruktorów”.

Zasady logowania
 1. Otwórz jakąkolwiek przeglądarkę internetową i w pasku adresowym wpisz http://ochrem.pl/
 2. Z dostępnych szkoleń wybierz: Kurs podstawowy z PIERWSZEJ POMOCY
 3. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania, gdzie w prawym dolnym rogu kliknij przyciska „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!”
 4. Wypełnij formularz „Nowe konto” swoimi danymi.
 5. Po wypełnieniu formularza z danymi kliknij przycisk „Utwórz moje nowe konto”.
 6. Po chwili na podany przez Ciebie adres zostanie wysłany e-mail. Jeżeli w ciągu kilku minut nie otrzymasz e-maila sprawdź czy twoja skrzynka nie umieściła wiadomości w spamie.
 7. Otwórz wiadomość i kliknij zawarty tam link.
 8. Twoje konto zostanie potwierdzone i będziesz mógł się zalogować.
 9. Po zalogowaniu się zostaniesz poproszony o podanie „klucza dostępu do kursu” – wpisz otrzymany klucz .
 10. Od tego momentu masz dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursu, na który się zapisałeś, konieczne będzie wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła.
Sposób zaliczenia kursu – test do rozwiązania w Internecie.
Cena kursu – 150zł. netto od osoby (plus 23% podatku VAT).

PROGRAM KURSU

 • Ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w Polsce.
 • System Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 • Wzywanie służb ratunkowych.
 • Czas w ratownictwie medycznym.
 • Tamowanie krwotoków.
 • Złamania, zwichnięcia i skręcenia.
 • Oparzenia termiczne i chemiczne.
 • Porażenie prądem, padaczka, omdlenie.
 • Ból w klatce piersiowej.
 • Dławienie się ciałem obcym.
 • Zatrucie tlenkiem węgla (CO).
 • Resuscytacja.
INFORMACJE DODATKOWE
 • Po odbyciu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia podstawowego kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dokument ten spełnia wymogi art. 207¹ i 209¹ Kodeksu pracy.
 • Zaświadczenie nie zawiera informacji w jakiej formie – tradycyjnej czy komputerowej – odbyło się szkolenie.