«

»

mar 12

Uniwersalny symbol AED

W 2008r. Międzynarodowy Komitet Łącznikowy w sprawach  Resuscytacji (ILCOR) zatwierdził jednogłośnie przedstawiony przez Komisję  Zadaniową ILCOR projekt uniwersalnego symbolu intormującego o dostępności  automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Oznaczenie zostało następnie  przyjęte przez Polską Radę Resuscytacji (PRC). Symbol został zaprojektowany zgodnie ze standardem ISO  7010 dotyczącym bezpieczeństwa symboli i informuje o dostępności AED, jego  lokalizacji w pomieszczeniu.

Symbol pomoże w szybkiej identyfikacji AED w  miejscu publicznym w celu natychmiastowego użycia u pacjenta z zatrzymaniem krążenia. W tym celu symbol AED może być łączony z innymi istniejącymi już  symbolami, na przykład ze strzałką kierunkową. Symbolowi AED może towarzyszyć  także skrót literowy „AED”.

Zgodnie z wytycznymi ILCOR/AHA/ERC defibrylatory powinny  znajdować się w tam, gdzie prawdopodobieństwo Nagłego Zatrzymania Krążenia  (NZK) jest większe niż raz na 2 lata. Według PAD – Program Powszechnego Dostępu  do Defibrylacji, rozmieszczenie urządzeń powinno umożliwić skorzystanie z ich  pomocy w czasie krótszym jak 3 minut. W praktyce defibrylatory instalowane są zwykle w ośrodkach zdrowia, zakładach pracy, w szkołach, na lotniskach,  dworcach kolejowych, w hotelach, domach pomocy społecznej, w centrach  handlowych czy pływalniach.

Opracował: Sławomir Ochrem