«

»

lip 29

Kiedy wyposażyć samochód w apteczkę pierwszej pomocy?

Obowiązkowym wyposażeniem samochodu jest trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Posiadanie apteczki jest tylko zalecane i warto ją mieć. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia jest zapis, iż w pojeździe samochodowym powinien być m.in. trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Dodatkowym wyposażeniem jest apteczka pierwszej pomocy, która powinna się znaleźć w autobusie, taksówce, pojeździe silnikowym przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania oraz samochodzie ciężarowym przystosowanych do potrzeb przewozu osób.

Mimo iż wożenie apteczki w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe, warto jednak mieć ją w czasie jazdy. Powinna być w miejscu łatwo dostępnym i oznakowana zgodnie z Polska Normą, tzn. biały krzyż na zielonym tle. Zdarza się, że miesiącami, a nawet latami do niej nie zaglądamy. Dlatego należy kontrolować terminy ważności niektórych specyfików.

Podobną sytuację mamy z kamizelkami odblaskowymi. Niektóre kraje europejskie wprowadziły obowiązek posiadania w samochodach, co najmniej jednej kamizelki odblaskowej. Ma to swoje uzasadnienie w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcy i innym uczestnikom ruchu drogowego w sytuacjach awaryjnych, na przykład przy zmianie koła w nocy na nieoświetlonej drodze. W Polsce obowiązek używania elementów odblaskowych dotyczy jedynie osób wykonujących pewne czynności lub roboty na drodze: policjant, inspektor inspekcji transportu drogowego, osoba nadzorującej przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu, kierowca autobusu szkolnego. Dzieci do lat 15 poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym – muszą być wyposażone w elementy odblaskowe.

Szanując swoje życie i zdrowie wyposażmy swój pojazd w apteczkę pierwszej pomocy i kamizelkę odblaskową.

Opracował: Sławomir Ochrem