«

»

lut 11

Tlenek węgla – „CICHY ZABÓJCA”

Tlenek węgla – CO, potocznie zwany czadem, powstaje podczas spalania węgla (gazu) przy niedostatecznym dostępie powietrza. W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobiną, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci. Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

  • zapewnić dopływ świeżego powietrza (otworzyć okna, drzwi, itp.);
  • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia i życia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym;
  • wezwać służby ratownicze (straż pożarną, pogotowie ratunkowe);
  • w przypadku stwierdzenia braku oddechu rozpocząć resuscytację.

Opracował: Sławomir Ochrem

Źródło: http://www.straz.gov.pl/data/other/ulotka.jpg